Radionica sa ciljem izrade analize trenutnog stanja Informaciono-komunikacionih sistema u MUP-u

U okviru projekta Evropske unije „Podrška Srbiji u postizanju ciljeva Poglavlja 24: pravda, sloboda i bezbednost“ održana je radionica sa ciljem izrade analize trenutnog stanja Informaciono-komunikacionih sistema u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i daljeg razvoja Nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema.

Na radionici su učestvovali pomoćnik direktora policije Branislav Pavlović, članovi radne grupe za analizu IKT sistema, vođe projekta iz Direkcije policije i eksperti iz policije Litvanije, koja je partner u projektu.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio