Raspored ambulanti Doma zdravlja Subotica koje rade PCR testiranje na Covid 19

Ambulanta broj 1, adresa Kumičićeva br. 4 – prima pacijente iz:

 • Ambulanta broj 1 (adresa Kumičićeva br.4)
 • Ambulanta broj 2 (adresa Beogradski put br.45)
 • Ambulanta broj 3 (adresa Ruđera Boškovića br.22)
 • Ambulanta 7 broj (adresa Harambašićeva br.2)
 • Ambulanta Prozivka (adresa Pazinska bb)
 • Ambulanta Aleksandrovo (adresa Aksentija Marodića bb)
 • Ambulanta Bikovo (adresa Bikovo br.342, Bikovo)
 • Ambulanta Mala Bosna (adresa Subotička br.34, Mala Bosna)

Ambulanta broj 4, adresa Karađorđev put 55-prima pacijente iz:

 • Ambulanta broj 4 (adresa Karađorđev put br. 55)
 • Ambulanta Mali Bajmok (adresa Franje Kluza br.2)
 • Ambulanta Kelebija (adresa Veljka Vlahovića bb, Kelebija)
 • Ambulanta Zorka (adresa Sutjeska 82)
 • Ambulanta Peščara (adresa Šabačka bb)
 • Ambulanta Dom penzionera (adresa Aleja Maršala Tita br.31)

Ambulanta broj 6, adresa Segedinski put 42-prima pacijente iz:

 • Ambulanta broj 5 (adresa Zmaj Jovina br. 29)
 • Ambulanta broj 6 (adresa Segedinski put br.42)
 • Studentska ambulanta (adresa Marije Vojnić Tošinice br.7)
 • Ambulanta Graničar (adresa Istočni vinogradi bb)
 • Ambulanta Radanovac (adresa Venac bratstva i jedinstva br.21)
 • Ambulanta MUP (adresa Segedinski put 45)
 • Ambulanta Sever (adresa Magnetna polja br.6)
 • Ambulanta Elelktrovojvodina (adresa Segedinski put 22-24)
 • Ambulanta Prozivka, adresa Pazinska bb-prima SAMO NON COVID PACIJENTE ZA TESTIRANjE

RADI HOSPITALIZACIJE (PREMA INDIKACIJAMA IZ STRUČNO METODOLOŠKOG UPUTSTVA), a sve u cilju izbegavanja ukrštanja zdravih i Covid pozitivnih pacijenata.

Ambulanta Palić, adresa Veliki park 8, Palić- prima pacijente iz:

 • Ambulanta Palić (adresa Veliki park br.8, Palić)
 • Ambulanta Hajdukovo (adresa Borisa Kidriča br.21,Hajdukovo)
 • Ambulanta Šupljak (adresa Kostolanji Arpad br.108, Šupljak)
 • Ambulanta Bački Vinogradi (adresa Beogradska bb, Bački Vinogradi)

Ambulanta Čantavir, adresa Jožefa Atile 10,Čantavir- prima pacijente iz:

 • Ambulanta Čantavir (adresa Jožefa Atile br.10, Čantavir)
 • Ambulanta Stari Žednik (adresa Vladimira Nazora bb, Stari Žednik)
 • Ambulanta Novi Žednik (adresa Ilije Lubarde br.2, Novi Žednik)

Ambulanta Bajmok, adresa Maršala Tita bb,Bajmok- prima pacijente iz:

 • Ambulanta Bajmok (adresa Maršala Tita bb, Bajmok)
 • Ambulanta Đurđin (adresa Borisa Kidriča bb, Đurđin)

Ambulanta Tavankut, adresa Marka Oreškovića bb, Tavankut- prima pacijente iz:

 • Ambulanta Tavankut (adresa Marka Oreškovića bb, Tavankut)

Kućno lečenje će svoje pacijente koji su nepokretni testirati na terenu, a pacijente koji su pokretni testiraće u Ambulanti 1 (adresa Kumičićeva br.4)

 

 • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
 • LovaLova Radio