Spaljivanje biljnih ostataka opasno po okolinu, apeluju iz Sektora za vanredne situacije Mup-a

Prethodne nedelje Sektor za vanredne situacije MUP i vatrogasno-spasilačka jedinica uputili su apel građanima u vezi požara na otvorenom prostoru. Period visokih temperatura je iza nas, ali deo građana i dalje ima naviku da spaljuje biljne ostatke ili otpad na otvorenom prostoru. Ovakvo spaljivanje može dovesti do širenja požara na imovinu, ali i do ugrožavanja života.

Sektor za vanredne sitiacija u saradnji sa drugiom odeljenjima MUP-a, republičkim i lokalnim inspekcijskim službama izvršiće pojačan nadzor radi pronalaženja građana koji rade spaljivanje na otvorenom prostoru. Kazne za spaljivanje smeđa i strnjih useva je 10.000 dinara dok loženje vartre u šumi na daljini 200 metara i manjoj se sankcioniše od 10.000 do 50.000 dinara. – istakao je Goran Ljubisavljević, komandant Vatrogasno-spasilačnog bataljona Subotica.

Ljubisavljević je takođe uputio i apel građanima da obrate pažnju na dimovodne kanale koji se nalaze u njihovim kućama, da se obrate JKP ”Dimničar” radi njihovog čišćenja i održavanja, kako ne bi dolazilo do požara na tavanima i dimnjacima. U prethodnom, letnjem periodu vatrogasna jedinica Subotice intervenisala je u 277 slučajeva, a čak oko 200 požara je bili su slučajevi paljenja na otvorenom prostoru.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio