Stopa rizika od siromaštva niža 1,2 procentna poena

Republički zavod za statistiku izdao je izveštaj u kom se navodi da je u 2022. godini stopa rizika od siromaštva iznosila je 20,0%, i u odnosu na 2021. godinu niža je za 1,2 procentna poena.

Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti iznosila je 28,1%, i u odnosu na 2021. godinu niža je za 0,3 procentna poena. Stopa rizika od siromaštva predstavlja procenat lica čiji je raspoloživi ekvivalentni prihod niži od praga rizika od siromaštva, koji je u 2022. iznosio 26.509 dinara prosečno mesečno za jednočlano domaćinstvo. Ova stopa ne pokazuje koliko lica je stvarno siromašno, već koliko njih ima prihod niži od praga rizika od siromaštva. Prag rizika od siromaštva za domaćinstvo sa dvoje odraslih i jednim detetom mlađim od 14 godina iznosio je 47.715 dinara, dok je za četvoročlano domaćinstvo sa dvoje odraslih i dvoje dece mlađe od 14 godina iznosio 55.668 dinara. Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti pokazuje procenat lica koja su u riziku od siromaštva, ili su izrazito materijalno i socijalno uskraćena, ili žive u domaćinstvima veoma niskog intenziteta rada. Posmatrano prema starosti, lica stara 65 i više godina bila su najviše izložena riziku od siromaštva – 22,6%, kao i lica starosti od 55 do 64 godine – 21,6%. Najnižu stopu rizika od siromaštva imala su lica starosti od 25 do 54 godine – 17,9%.

Prema tipu domaćinstva, najvišu stopu rizika od siromaštva imala su jednočlana domaćinstva koja čine lica stara 65 i više godina – 37,5%, a najnižu stopu rizika od siromaštva imala su domaćinstva koja čine tri ili više odraslih osoba – 15,4%. Stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu u aktivnosti, za lica stara 18 i više godina, pokazuje da je 49,2% nezaposlenih lica bilo izloženo riziku od siromaštva. Samozaposlena lica imala su veću stopu rizika od siromaštva od lica zaposlenih kod poslodavca, 11,2% u odnosu na 5,6%. Za penzionere ova stopa iznosila je 19,7%.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio