Svečana dodela udžbenika u OŠ „Matko Vuković“ u okviru programa „Prevencija napuštanja školovanja“

Lokalna samouprava svake godine, u okviru Programa „Prevencija napuštanja školovanja“, u budžetu Grada opredeli sredstva za kupovinu udžbenika za učenike Romske zajednice koji pohađaju osnovne škole. Svečana dodela udžbenika ove godine organozovana je u Osnovnoj školi „Matko Vuković“ gde je besplatne knjige dobilo 29 đaka koji nisu u prilici da sami priušte iste.

Svake godine iz budžeta Grada u okviru socijalne i dečije zaštite opredele se sredstva za kupovinu udžbenika za decu osnovnih škola, članove romske zajednice. Reč je o šest osnovnih škola, četiri u gradu, to su OŠ „Matko Vuković“, OŠ „Sečenji Ištvan“, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ i OŠ „Đuro Salaj“, i u prigradskim naseljima škole u Bajmoku i Čantaviru. Ove godine iz budžeta je opredeljeno 800.000 dinara za kupoviu i dodelu udžbenika, tačnije za 160 đaka iz romske zajednice koji će dobiti ove udžbenike. – istakao je Ilija Đukanović, član Gradskog veća i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i Romkinja Subotice, uz napomenu da je ova aktivnost usklađena sa drugom fazom RomaActed programa.

Prema Đukanovićevim rečima, Grad će i u budućnosti nastaviti da pomaže romsku zajednicu po pitanju unapređenja uslova stanovanja, zapošljavanja, obrazovanja i socijalne i dečje zaštite.

Ovo je skroman ali veoma bitan iskorak podrške inkluzije romske zajednice na teritoriji Grada Subotice koji je već postao tradicionalan. Grad sveobuhvatno daje podršku romskoj zajednici u okviru obrazovanja, a u okviru RomaActed programa koji je podržan i od strane Evropske Unije, pre svega na temu kako da mladi svrsishodno koriste slobodno vreme. Imamo jasnu strategiju šta želimo šta romskom zajednicom, a to je da postane proaktivna, da postane sastavni deo društva, o Romima sa Romima. – izjavio je Svetan Nikolić, romski koordinatori Grada Subotice.

Prema njegovim rečima, lokalnim akcionim planom predviđeno je i formiranje tima za praćenje uspeha Romske dece koji će obuhvatiti predškolski, osnovni i srednje školski uzrast, kako  bi se pratio uspeh svakog deteta, ali i problemi koji bi se na taj način mogli rešavati u hodu.

Veoma je bitno da deca završavaju školu sa znanjem, a ne sa dobrim ocenama. – poručio je Nikolić uz napomenu da oko 80% dece, nakon osnovnog nastavlja i srednje obrazovanje, ali se i i dalje veliki deo dece nakon osnovne škole osposobljava za rad.

Ove godine, Osnovna škola „Matko Vuković“ iz Subotice od grada je dobila udžbenike za 29 učenika.

Onoliko učenika naše škole koliko upiše osnovnu školu, toliko ih i završi. Što se tiče čitave škole, imamo jako dobar upis u srednju školu, u protekloj 2022/23 godini svi šaci su upisali srednju školu, a tri učenika iz prethodne godine takođe su nastavila srednju školu. Nemamo ispadanje iz sistema. – istakla je Mirjana Stevanović, direktor OŠ “Matko Vuković”.

Stevanović je poručila da je veoma značajno da svako dete dobije novi udžbenik iz kojega će moći da uči.

To je ono najlepše, kada dete ima nov udžbenik. To je njegov udžbenik koji on prvi popunjava, a da prethodno nije morao nešto da briše, to svakako donosi velike dobitke i rezultate. – zaključila je direktorica OŠ “Matko Vuković”.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio