U okviru programa „Moja prva plata“ zposleno 72 mladih

Republički fond za zdravstveno osiguranje zaposlio je u filijalama i ispostavama širom Srbije 72 mladih koji su prošli obuku u okviru programa Vlade Srbije “Moja prva plata”.

Program je trajao 9 meseci tokom kojih su stekli iskustvo u poslovima koje će obavljati. Na poziv RFZO prijavilo se više od 600 kandidata, selekciju stručne komisije prošlo je njih 121, obuku je završilo 89, a posao će dobiti njih 72 i oni će raditi u nekoj od 29 filijala i 135 ispostava RFZO širom Srbije. Posao su dobili kandidati sa srednjom stručnom spremom, kao i diplomirani pravnici i ekonomisti. Pravo učešća u ovom programu čiji je cilj da podstakne zapošljavanje mladih, imali su mlađi od 30 godina, sa završenom srednjom školom ili fakultetom, sa manje od šest meseci iskustva u struci i bez položenog stručnog ispita. Cilj programa koji se realizuje posredstvom Nacionalne službe za zapošljavanje jeste da mladima pruži priliku za sticanje prvog radnog iskustva, a da istovremeno pomogne poslodavcima iz privatnog i javnog sektora da reše problem nedostatka stručnog kadra.

RFZO učestvuje i u novom ciklusu programa “Moja prva plata” i poziva sve koji ispunjavaju uslove da se preko portala Moja prva plata prijave za učešće već sledećeg meseca, od 6. do 24. novembra.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio