U toku je Popis poljoprivrede 2023.

Od 1. oktobra do 15. decembra tekuće godine u Srbiji se sprovodi Popis poljoprivrede 2023., koji priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku u skladu sa Zakonom o popisu poljoprivrede 2023. Popis poljoprivrede 2023, kao i Popis stanovništva koji je sproveden u 2022. godini, Evropska unija je finansirala sa 55,17% sredstava.

Osnovni ciljevi Popisa su kontinuitet u obezbeđivanju sveobuhvatnog, međunarodno uporedivog, pregleda strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede, proizvodnja statističkih podataka potrebnih za kreiranje održive agrarne politike, i ažuriranje Statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava, koji obezbeđuje okvir za sprovođenje redovnih statističkih istraživanja usklađenih sa međunarodnim standardima, koja, zajedno sa strukturnim istraživanjima, predstavljaju okosnicu sistema statistike poljoprivrede. U Popisu će biti popisana porodična poljoprivredna gazdinstva, privredna društva, zemljoradničke zadruge, drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici registrovani da pretežno obavljaju delatnosti poljoprivredne proizvodnje. Kao neposredni izvršioci u Popisu radiće 253 opštinska koordinatora  i  2.842 popisivača. Pojedine poslove pripreme, organizacije i sprovođenja popisa porodičnih gazdinstava na teritoriji opština i gradova RZS obavlja preko popisnih komisija koje su imenovane u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

U obavljanju pojedinih poslova u vezi s Popisom, pored RZS-a uključeno je i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.  Od 28. septembra do 15. decembra 2023. godine u RZS-u je organizovan rad info-centra sa zadatkom da pruža sve neophodne informacije stanovništvu putem besplatne telefonske linije: 0800-444-005.

 

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio