Ima li kineskih sahrana u Srbiji?

Novembar je mesec kada veliki broj građana posećuje groblja u želji da odaju poštu preminulima. Obilazeći groblja, mnogi su primetili da ni na jednom od subotičkih groblja nema sahranjenih kineskih državljana, iako veliki broj isti živi i radi u našem gradu, ali i zemlji.

U Srbiji prema nezvaničnim informacijama živi oko 50.000 kineskih državljana koji su ovde došli kako bi pokrenuli neki od privatnih biznisa, najčešće u trgovini i ugostiteljstvu, i time ostvarili bolje uslove za život, u odnosu na one koje imaju u kineskim provincijama iz kojih dolaze. Shodno tome postavlja se pitanje šta se događa sa kineskim državljanima koji u Srbiji preminu i gde se oni sahranjuju?

Iz Gradske uprave Grada Beograda – Sekretarijata za informisanje i JKP „Pogrebne usluge” Beograd dobili smo odgovor da su običaji kineskog naroda drugačiji i razlikuju se od klasičnih načina sahranjivanja koji se na ovim prostorima praktikuju.

Imajući u vidu da je kremacija tradicionalni način sahranjivanja u Kini, na grobljima u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd sahranjivanje kineskih državljana se najvećim delom obavlja putem kremacije. U periodu od 1987. godine do danas zabeležene su samo dve klasične sahrane kineskih državaljana, i 38 kremacija. Sve urne sa kremiranim posmrtnim ostacima kineskih državljana se nakon obavljene kremacije prenose u Kinu. – poručuju za “LovaLova” portal nadležni iz JKP “Pogrebne usluhe” Beograd i dodaju da se kremacija posmrtnih ostataka obavlja ukoliko je takvu želju za života izjavila preminula osoba.

Prema njihovim rečima, zahtev za kremiranje podnosi se u pisanom obliku, prilikom zakazivanja termina za kremaciju, od strane najbližih srodnika, odnosno lica koja se staraju o kremaciji. Neophodna dokumentacija koja se podnosi prilikom zakazivanja, ako se radi o bračnom drugu, jeste izvod iz matične knjige umrlih ili potvrda o smrti, lični dokument na uvid, a u slučaju ostalih srodnika, dokaz o srodstvu poput izvoda iz matične knjige umrlih ili venčanih, kao i izjava da ne postoje osobe koje će osporavati kremaciju. Pre kremacije, porodica može organizovati ispraćaj, kako bi omogućila svim prijateljima da se oproste od preminule osobe. Ispraćajne sale za kremaciju postoje na Novom groblju “Lešće” i Zemunskom groblju, nakon čega se posmrtni ostaci prevoze u krematorijum, a porodica, odnosno lice koje se staralo o kremaciji zakazuje polaganje urne. Kremirani posrmtni ostaci se mogu smestiti u grob, grobnicu, kasete za smeštaj urni, odnosno u kolumbarijum – kaseta u zidu, ili rozarijum – samostojeća kaseta, ili u “Vrt sećanja” na Novom groblju u Beogradu. Vrt sećanja je ograđena parkovska površina za ružičnjakom, gde se pohranjuju kremirani posrmtni ostaci preminulih, a njihova imena, prezimena i godine smrti upisuju na posebnim memorijalnim stubovima.

Krematorijum u Beogradu se nalazi na groblju Lešće i predstavlja jedan od dva krematorijuma koji trenutno postoje u Srbiji. U poslednjih deset godina obavljeno je nešto više od 29.000 kremacija, što u proseku predstavlja udeo od 20.9% procenata od ukupnog broja sahranjivanja. Ovo znači da se se na svake četiri klasične sahrane obavi jedna sahrana putem kremacije. – kažu iz JKP “Pogrebne usluge” Beograd.

Situacija nije mnogo dručačija ni kada je u pitanju Subotica.

Od 2011. godine otkako se “JKP” Pogrebno” Subotica ponovo bavi prodajom pogrebne opreme, nismo imali niti jedan slučaj sahrane kineskih državljana. Za sve ove godine, imali smo svega jedan slučaj kremacije. Moguće je da oni ne umiru na teritoriji Subotice. Gradsko preduzeće upravlja gradskim grobljima, u tim parcelama postoje posebni redovi koji su okrenuti spram zahteva pravoslavne ili katoličke crkve. Međutim, generalno govoreći, u gradskim grobljima bilo ko može biti sahranjen, čija je smrt nastupila na teritoriji Subotice, bez obzira na narodnu pripadnost. U tom slučaju, sahrana bi se redovno sprovela, kad porodica izabere može i da kupi grobnicu, ako ne, preminuli se sahranjuje u raku, tako da, ukoliko oni takvu želju izraze, to je potpuno moguće i ostvarivo – kaže za “lovaLova” portal Vesna Prćić, direktor JKP Pogrebno iz Subotice.

Dosadašnja praksa pokazala je da kineski državljani mnogo pažnje poklanjaju tradiciji i običajima, pa se većina starih ili bolesnih lica odlučuje za povratak u domovinu gde će najčešći način sahranjivanja biti kremacija. Mali je i broj onih koji će u slučaju bolesti zatražiti klasičnu, lekarsku pomoć, kineski narod više je okrenut tradicionalnim metodama lečenja koje sprovode šamani.

Kuriozitet u celoj priči je da, iako se evodentno mali broj Kineza odlučuje na sahranjivanje u Srbiji, statistika pokazuje da naša zemlja u velikoj meri iz Kine uvozi nadgrobne spomenike koji su mnogo kvalitetnji, a jeftiniji.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio