Centru bliže zgrade niže, zaključak je sa sednice Skupštine grada Subotica

Skupština grada Subotice je na nedavno održanoj sednici, 03. novembra, donela odluku o izmeni dela Plana detaljne regulacije za deo gradskog prostora koji je oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senćanski put.

Osnov za izradu plana bio je Generalni urbanistički plan Subotica-Palić do 2030. godine. Reč je o pomalo zapostavljenom, jugozapadnom delu grada koji zahvata otprilike 52,6 hektara u kojem se od nedavno zida nekoliko komercijalnih i stambenih višespratnica. Izgradnja sve više novih, stambenih objekata povlači pitanje komunalnih problema poput kapaciteta vodovodne i kanalizacione mreže, kao i pitanje parking prostora za sve više automobila u Subotici.

Kad se jedna zgrada završi, odmah pored nje dolazi druga zgrada, a vodovodna i kanalizaciona mreža to ne prate. Mislim da bi nadležni za ovaj deo trebali ozbiljnu pažnju da obrate na ovaj probem – smatrao je šef odborničke grupe Pokreta za građansku Suboticu, Miroslav Milojević.

Novom izmenom Plana detaljne regulacije koja je na skupštinskoj sednici usvojena, skreće se pažnja na sve veći broj višespratnica nadomak samog centra grada. Planom regulacije jugozapadnog delo centra grada do Prozivke, predviđa se da se, idući od Prozivke ka centru, postepeno snižava spratnost objekata, pa bi prvi pojas objekata do samog centra grada trebao da ima ima jedan do dva sprata.

Smanjujemo dozvoljenu spratnost kod gradnje zgrada koja je do sada iznosila šest spratova. Sada, počevši od Kumičićeve ulice i idući ka centru, spratnost se smanjuje na četiri etaže, a kako se približavaju centru grada one mogu imati samo jedan ili dva sprata – istakao je na skupštinskoj sednici šef odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara, Janoš Njagel.

Data regulativa odnosiće se na sve objekte, osim za one za koje je već izdata građevinska dozvola. Odluka će po svoj prilici odgovarati građanima ali ne i investitorima koji su u ovom prostoru planirali da nanižu višespratnice. Tačke sporenja u toku sednice bila su i parking mesta, trase javnog prevoza i zelene površine, naveden je primer Novog Sada gde je zelenilo zamenjeno betonom pa sve češće dolazi do urbanih poplava. Još jedan važan segment koji je izmenama Plana detaljne regulacije obuhvaćen je uređenje prostora “kvantaške pijace“. Ona se prema rečima Njagela, nalazi na mestu na kojem se ne bi trebala nalaziti pa će vremenom biti izmeštena. Sadašnji prostor kvantaške pijace, oko 60%, ubuduće bi trebao bi da bude uređen kao urbani park, dok je na preostalom delu od 40% predviđena stanogradnja.

Prostor se takođe graniči sa ulicom Braće Radić koja je isktorijsko nasleđe grada i višespratni deo mora biti tako prilagođen tako da ne kvari izgled stare, građanske Subotice koja se mora čuvati.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio