Dan narodnih prosvetitelja bugarske nacionalne manjine

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije uputilo je institucijama i svim pripadnicima bugarske nacionalne manjine u Republici Srbiji čestitku povodom 1. novembra – Dana narodnih prosvetitelja (buditelja).

Dan narodnih prosvetitelja bugarska nacionalna manjina proslavlja kao praznik svoje duhovnosti i kulture, odajući poštu književnicima i revolucionarima koji su odigrali važnu ulogu u podizanju bugarske samosvesti. Ovaj dan se slavi i kao praznik učitelja, studenata, profesora, bibliotekara i naučnih radnika. Bugarska nacionalna manjina, prema Popisu stanovništva iz 2022. godine, broji 12.918 pripadnika, koji žive većinom u opštinama Bosilegrad i Dimitrovgrad, gde su bugarski jezik i pismo u službenoj upotrebi. Većina pripadnika ove nacionalne manjine su pravoslavne veroispovesti.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio