Javni poziv za učešće direktnih korisnika, privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Na osnovu Odluke sa 93. sednice, Gradsko veće Grada Subotice raspisuje Javni poziv za učešće direktnih korisnika, privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Subotice, u okviru „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“.

Mere energetske sanacije sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji grada Subotice. Domaćinstva koja ispunjavaju uslove za dodelu sredstava na osnovu Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Subotice za 2023. godinu mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem javnog poziva. Cilj sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Subotice. Predmet Javnog poziva je zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača, a ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida. Javni poziv će trajati do utroška finansijskih sredstava za realizaciju projekta

„Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, a najduže do 30. novembra 2027. godine. Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova – NE OTVARATIˮ. Prijave se dostavljaju neposredno na prijemni šalter broj 1 gradske uprave ili preporučenom poštom na adresu: Trg slobode 1, 24000 Subotica. Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva zainteresovana lica se mogu obratiti na kontakt telefon 024-626-790 ili elektronsku adresu: e-mail: [email protected].

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio