Maksimalna maloprodajna cena za hleb od brašna „T-500“ u iznosu od 54 dinara

Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“, koja ima za cilj zaštitu tržišta i sprečavanja deformacija u formiranju cena ove robe, od izuzetnog značaja za snadbevanja potrošača, a naročitno nižih socijalnih kategorija.

Uredbom je propisana maksimalna maloprodajna cena za hleb od brašna „T-500“ u iznosu od 54 dinara, odnosno proizvođačka cena od 46,31 dinara. Takođe, određeno je i da ukupna stopa marže koja se obračunava na neto fakturnu cenu ne sme biti veća od šest odsto. Ograničavanje cene ovog proizvoda, na ovaj način, neće se odraziti na trgovce hlebom, s obzirom na to da su marže ostale na istom nivou, dok će, s druge strane, imati pozitivan uticaj na potrošače. U cilju sprečavanja većih poremećaja i očuvanja životnog standarda stanovništva, a imajući u vidu da je tržište i dalje nestabilno, Vlada Srbije ograničila je cene derivata nafte do 31. decembra 2023. godine. Na sednici je usvojen i Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima novčane socijalne pomoći, dodatka za pomoć i negu drugog lica i posebne novčane naknade za preko 200.000 građana Republike Srbije. Ova jednokratna pomoć obuhvatiće korisnike novčane socijalne pomoći tj nosioce prava novčane socijalne pomoći i članove porodice koja ostvaruje pravo na novčanu socijalnu pomoć, korisnike dodatka za pomoć i negu drugog lica i korisnike posebne novčane naknade. Ovim zaključkom obuhvaćena su i lica koja su u postupku ostvarivanja prava zaključno sa 24. novembrom 2023. godine, a kojima će rešenje o ostvarivanju prava biti doneto najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Članovi Vlade usvojili su više zaključaka o formiranju radnih grupa koje treba da koordiniraju aktivnosti u vezi sa unapređenjem materijalnog položaja zaposlenih u više oblasti. Vlada Srbije Zaključkom je obrazovala Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti unapređenja robno-tržišnog poslovanja poljoprivrednim proizvodima, kojom će predsedavati predsednica Vlade Ana Brnabić, a za njenog zamenika imenovana je ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio