Međunarodni dani razgovora sa Hrvatskom u utorak 28. novembra u Sremskoj Mitrovici

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Hrvatskoj i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Hrvatskom održavaju u utorak 28. novembra 2023. godine u Sremskoj Mitrovici, od 9 do 13.00 časova, u prostorijama RF PIO Filijala u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 4 i 29. novembra 2023. godine u Beogradu, od 9 do 13.00 časova u ulici Pariska 9.

Na ovim razgovorima će savetodavci iz hrvatskog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Hrvatske. Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745. Prilikom dolaska poneti lična dokumenta i svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio