Pojačana kontrola saobraćaja do nedelje 12. novembra

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, od danas do 12. novembra ove godine sprovode akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila.

Akcija se sprovodi u 30 država članica organizacije ROADPOL mreže saobraćajnih policija Evrope. Tokom trajanja akcije, saobraćajna policija će patrole prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila, a poseban akcenat će biti stavljen na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kontrolu prevoza tereta, kao i kontrolu ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa. U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, saobraćajna policija će vršiti intenzivnu kontrolu autobusa kojima se vrši prevoz dece na ekskurzije, rekreativne nastave, kao i autobusa kojima se obavljaju drugi vidovi organizovanog prevoza dece.

Od početka ove godine, saobraćajna policija u kontroli saobraćaja otkrila je oko 108.000 prekršaja koje su učinili vozači teretnih vozila i 4.000 prekršaja koje su učinili vozači autobusa.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio