Poljoprivrednici nastavljaju protest

Nezadovoljni reakcijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Ujedinjena udruženja poljoprivrednika Srbije izdala su najnovije saopštenje u kojem su ponovo iznela svoje zahteve koji još od prošlih protesta nisu ispunjeni.

Obzirom da se ministarstvo poljoprivrede obratilo saopštenjem i pozvalo poljoprivrednike na sastanak, skrećemo pažnju pošto se stiče utisak pravljenja zabune i konfuzije kako javnosti tako i poljoprivednika na protest su pozvali. Zbog neispunjenog sporazuma o međusobnoj saradnji u oblasti poljoprivrede potpisanog u maju 2023. kao i netačnog obrazloženja u izmenama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024., više puta rečeno, no da ponovimo:

– Tržište je ostalo neuređeno, robne berze nema sa terminskom prodajom ostali elementi normalnog slobodnog tržišta zanemareni (javna sladišta, kompezacioni fond…) robni zapis nedefinisan, nije jasno u kojoj je fazi i proceduri!

– Dizel sa olakšicom u visini akcize nije 50 dinara refakcije. Ni spominjano ni potpisano ni dogovarano. Jasno rečeno dizel bez akcize na benziskoj pumpi još u avgustu 2022. Ponovljeno u maju 2023. Iz iskustva starijih kolega trženo po odavno!

–  O ovome nema šta da se polemiše ovo je potpisano. I o sprovođenju ovoga se polemisalo, razgovaralo i dogovaralo od maja do 29. septembra 2023.

– U svetlu poslednjih dešavanja takođe zahtevamo da se zaustavi progon poljoprivrednika vezan za neslaganje katastra i satelitskih snimaka kao i da svi inspekcijski nalozi budu stornirani. Skrećemo i skretali smo pažnju da ad hok rešenja samo prave štetu i to se i dalje dešava.

Što se tiče netačnog obrazloženja u izmenama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024., dogovarano od maja do 29. septembra:

-Subvencije po hektaru za biljnu proizvodnju – 35.000 dinara, najkasnije do 31.3. tekuće godine (traži se od avgusta 2022);

-Premija za mleko 19 dinara po litri predloženo za 2024. 15 dinara;

-Subvencionisani krediti u toku cele 2024. godine sa kamatom od jedan odsto kojim se mogu i refinansirati postojeći krediti (nema potrebe elaborirati);

-Rešavanje problematike dugova i nalaženje rešenja za izmenu Zakona PIO za poljoprivrednika( dug prevazišao visinu agrarnog budžeta)

-Brisanje poljoprivrednika iz kreditnog biroa (da bi mogli da apliciraju za subvencionisane kredite sa jedan od sto kamatom);

-Podsticaji za priplodne mlečne krave – 40.000 dinara po grlu;

-Jednokratna stimulacija za odgoj junica na prelasku u kategoriju priplodne krave – 100.000 dinara (nova mera);

-ukidanje ograničenja od 19 grla goveda za konkurs nabavke opreme za stočarsku proizvodnju;

-stimulacija za odgoj tova junadi domaćih rasa (ne iz uvoza!) -25.000 dinara po grlu.

O mešanju politike u proteste Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo nemaju šta da prigovore avgust 2022. Tehnička Vlada, maj 2023 ni govora o izborima! I što je podvlačimo, ova udruženja uvek su se zalagala za pregovore, dogovore i sporazume sa izvršnom vlašću. Na pomen politike iz saopštenja možemo da kažemo samo “sram Vas bilo”! Nismo želeli ni da biramo ni da se mešamo unutar institucionalnih i personalnih konflikata, i uvek je izvršna vlast za nas bila adresa! Došlo je do pomaka za razliku od prethonog perioda zaista priznajemo međutim minimalnog i nedovoljnog. Uredite tržište sa preciznom dinamikom i tačnim datumima najkasnije mart 2024 u Uredbi u skladu sa Zakonima Republike Srbije i Strategijom kojoj ističe rok sledeće godine. Takođe dizel bez akcize od 01.01.2024. Nakon toga možemo da razgovaramo i pregovaramo i sporazumemo se. Uvek smo izlazili u susret svakom pozivu Vlade i odazivali se. Nadamo se kada budete ispunili Sporazum iz maja da će i naš poziv vama biti isto tretiran kao i vaš nama i da će iz tog sastanka proisteći Uredbe za 2024.” – navodi se u saopštenju Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, Udruženja poljoprivrednih proizvođača Subotice, Saveza udruženja poljoprivrednika Banata i Udruženja poljoprivrednika Aradac.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio