Povodom 105 godina slobode, u četvrtak, 09. novembra počinje petodnevna manifestacija SKC “Sveti Sava”

Pod nazivom “U slavu 13. novembra 1918.” i 105 godina slobode, u četvrtak, 09. novembra počinje petodnevna manifestacija Srpskog kulturnog centra “Sveti Sava”, zadužbina Dušana Radića. Toga dan, sa početkom u 19 časova održaće se predstavljanje monografije Igora Gojkovića „Bitka na Kajmakčalanu – septembar 1916. godine”.

Ova knjiga na 250 strana, sa 177 ilustracija, sadrži fotografije, dokumenta i karte iz fondova Vojnog muzeja, Vojnog arhiva, arhiva Vojnogeografskog instituta „General Stevan Bošković”, a delom i iz autorove privatne arhive. Uverljivo i uzbudljivo priča o nemerljivom i junaštvu i stradanju srpskih vojnika u jurišima na vrh Kajmakčalana, od 12. do 30. septembra 1916. godine. Izdavač monografije je Medija centar “Odbrana”, koji nastavlja neprekinutu tradiciju vojne štampe i publicitike još od 1879. godine, ovom knjigom u skoro beskrajnom nizu izdanja u svojoj ediciji Istorija, nastavlja da pruža nove uvide u ratnu prošlost Srbije. Autor Igor Gojković ističe da je i zanimljivo, ali i opominjuće, da je ovo prva knjiga od završetka Velikog rata u kojoj je detaljno opisan tok legendarne bitke za Kajmakčalan i do tančina objašnjeno šta se sve događalo tokom 22 dana borbi za osvajanje čuvene kote 2525. Rezultat je upornog i strpljivog desetogodišnjeg istraživanja u kome je kao izvore koristio ratnu arhivu Drinske divizije i pukova koji su se borili pod njenom komandom, dopunjene sačuvanim svedočenjima učesnika bitke i izborom iz građe više muzeja i arhiva. Posebna vrednost je što su prvi put objavljena imena i fotografije svih ratnih komandanata sa Kajmakčalana, kao i imena poginulih i ranjenih oficira. Savremeno dizajniranim ilustracijama prikazani su svi položaji na kojima se nalazila Srpska vojska tokom ove velike bitke na Solunskom frontu.

Igor Gojković rođen je 1969. godine u Mokrinu. Osnovnu i srednju školu završio je u Požarevcu, a Fakultet dramskih umetnosti, smer filmske i televizijske produkcije, u Beogradu. Bio je osnivač i koordinator rada više srpskih radio i televizijskih stanica u Sjedinjenim Američkim Državama. Član je upravnog odbora Teslinog memorijalnog društva u Njujorku. U novembru 2001. godine postavljen je za šefa dopisništva za Srbiju i Crnu Goru ruske državne radio-kompanije „Glas Rusije”, a u periodu od 2006. do 2008. bio je direktor i Radio Fokusa. U junu 2011. odlikovan je ruskom Medaljom Puškina. Poslednjih desetak godina bavi se temama vezanim za Srbiju u Prvom svetskom ratu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio