Realni rast BDP-a iznosi 3,6 odsto

Republički zavod za statistiku obaveštava da je realni rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 3,6%. Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2023. godine od 1,3% u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po delatnostima, u trećem kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva, 12,8%, sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 9,5% i sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 3,4%. Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u trećem kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod izdataka za finalnu potrošnju domaćinstava, 1,3%, izdataka za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 2,7%, izdataka za finalnu potrošnju države, 1,7% i bruto investicija u osnovna sredstva, 4,1%. Realni pad zabeležen je kod izvoza robe i usluga, 1,5% i uvoza robe i usluga, 1,2%.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio