Stopa učešća odraslih lica u obrazovanju od 25 do 69 godina iznosi 19,9%

Republički zavod za statistiku izdao je obaveštenje da je stopa učešća odraslih lica starosti od 25 do 69 godina u nekom obliku formalnog ili neformalnog obrazovanja ili obuka iznosi 19,9%, i skoro je identična kao i u prethodnom ciklusu istraživanja 2016. godine, kada je bila 19,8%.

U nekom vidu obrazovanja i obuke u periodu od 12 meseci koji su prethodili anketiranju zastupljenije su žene (21,3%) nego muškarci (18,4%). Za razliku od mladih, odrasli češće učestvuju u neformalnom obrazovanju i obukama (njih 17,4%), dok u formalnom obrazovanju učestvuje svega 3,7%.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio