Subotički srednjoškoli dobijaju pomoć u iznosu od 10.000 dinara

Članovi Gradskog veća Grada Subotica su na današnjoj 100. redovnoj sednici usvojili Odluku o dodeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 10.000 dinara učenicima srednjih škola na teritoriji Grada Subotice u javnoj i privatnoj svojini.

Uslov je da su učenisi državljani Republike Srbije, a sredstva će Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju da prenese Gradu Subotica, koji će novčanu pomoć uplatiti na račun otvoren kod poslovne banke jednog od roditelja maloletnog, odnosno punoletnog učenika, jednog od roditelja u slučajevima kada samostalno vrši roditeljsko pravo, staratelja u slučajevima kada je pravnosnažnom odlukom organa starateljstva postavljen za staratelja deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć, hranitelja u slučajevima kada je pravnosnažnom odlukom organa starateljstva zasnovano hraniteljstvo deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć ili punoletnog učenika ukoliko ga isti poseduje.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio