“Tvoje ne, menja sve!“ – poručuje dr Zorica V. Dragaš

Mesec novembar je prema međunarodnom i nacionalnom Kalendaru zdravlja posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti. To je period tokom kojeg je potrebno ukazivati širokoj javnosti na sveukupnu složenost savremenog načina života iz kojeg nastaje i sva složenost problema povezanih sa bolestima zavisnosti. Stručnjaci su podelili ove bolesti u dve grupe.

Prva su hemijske, a druga ne hemijske bolesti zavisnosti. Kod prve grupe postoji određena hemijska supstanca, koja je najodgovornija za nastanak zavisnosti i one su već dobro poznate. To su zavisnost od kofeina (kafa, energetska pića, čokolada, koka kola), duvana (nikotin), alkohola i od droga. Zloupotreba različitih lekova, anabolika tj steroida, i energetskih pića je česta i samo proširuje i usložnjava problem kakav su bolesti zavisnosti u svakoj zajednici. Razvija se najčešće i psihička i fizička zavisnost. U novije vreme postoje i “nove psihoaktivne supstance“, koje su sintetske i u suštini nisu nove, ali predstavljaju veliki problem. Upotreba novih psihoaktivnih supstanci postaje sve učestalija, uprkos tome što one imaju veliku razornu moć. Česti su smrtni ishodi, čak i posle kraćeg korišćenja.

Druga grupa bolesti zavisnosti postaje sve brojnija, kao i sve veća “opasnost“ za mnoge ljude, iako nema određene hemijske supstance koja se sa njima direktno povezuje. Razvija se psihička zavisnost i kao posledica toga nastaju brojne negativne posledice na telesno zdravlje i socijalni položaj osobe i porodice. Ugrožena je uža i šira zajednica. Zavisnost od kocke i klađenja, kao i zavisnost od računara, interneta, društvenih mreža ili video igrica predstavljaju probleme o kojima se već uveliko govori. Tome treba dodati i druge zavisnosti, kao što je zavisnost od mobilnog telefona, kupovanja (kupoholičari tj. šopingholičari) ili rada (radoholičari). Ne treba zaboraviti da bolesti zavisnosti ne biraju, mogu da se razviju nezavisno od uzrasta, pola, obrazovanja, materijalnog stanja ili profesije osobe. Upotreba i zloupotreba psihoaktivnih supstanci i droga u užem smislu postaje sve proširenija među mladim ljudima u svim društvima, bez obzira na stepen ekonomske razvijenosti države.

Ponekad je veoma teško, makar u početku, prepoznati simptome zloupotrebe i razvoja zavisnosti, a ponekad se to i ne želi, pogotovo od strane roditelja. Društvena odgovornost za ovakvu situaciju je podeljena i od nje ne treba bežati, nego je prihvatiti u svoj složenosti (porodica, škola, zdravstveni sektor, zakonodavac). Potrebno je pomoći mladoj osobi, svome detetu, da se oslobodi po zdravlje štetnih navika i zavisnosti, ali što ranije, pre nego što nastanu trajne razorne posledice na fizičko i psihičko zdravlje. Ugrožena je ličnost i ukupan socijalni položaj osobe koja tek što je zakoračila u život. Izbor je lični i on vek postoji: “Tvoje ne, menja sve!“ – poručuje dr Zorica V. Dragaš, specijalista Socijalne medicine Zavoda za javno zdravlje Subotica, Centra za promociju zdravlja.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio