Usvojeno Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepakretnost u Subotici

Grad Subotica usvojio je Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepakretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu u Gradu Subotici. Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajćih nepokretnosti utvrđuju se u zavisnosti od zone u kojoj se nepokretnost nalazi, a koje su određene Odlukom o određivanju zona i najopremljenije zone za utvrđivanje poreza na imovinu, kao zona 1, zona 2, zona 3 i zona 4.

Prosečne cene kvadratnog metra za utvrđivanje poreza za narednu godinu, za građevinsko zemljište u zoni 1 i 2 iznose 2.625 dinara, u zoni 3 iznose 866 dinara, dok je za zonu 4 cena 639 dinara. Cena kvadrata poljoprivrednog zemljišta u zoni 3 iznosi 185 dinara, dok je u zoni 4 ona 127 dinara. Kada je u pitanju šumsko zemljište, cena kvadrata u zoni 3 i 4 iznosi 188 dinara. Prosečne cene kvadratnog metra za utvrđivanje poreza za narednu godinu za stanove u zoni jedan iznosi 106.258 dinara, u zoni 2 je 93.121 dinar, u zoni 3 iznosi 86.271 dinar, a za zonu 4 je 54.589 dinara. Cena kvadrata za kuće za stanovanje koje se nalaze u zoni 1 iznosi 68.394 dinara, u zoni 2 je 58.504 dinara, u zoni 3 je 45.612 dinara, a za zoni 4 iznosi 22.961 dinar.

Kada su u pitanju poslovne zgrade i drugi nadzemni i podzemni građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti, prosečna cena kvadrata za obračun poreza za narednu godinu u zoni 1 iznosi 128.179 dinara, u zoni 2 je 110.074 dinara, a za zone 3 i 4 utvrđena je cena od 95.502 dinara. Kod garaža i pomoćnih objekata, prosečna cena kvadrata u zoni 1 je 44.728 dinara, u zoni 2 iznosi 33.862 dinara dok je za zonu 3 i 4 uvrđen iznos od 30.429 dinar za jedan kvadratni metar.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio