Zaključen dogovor o elektronskoj razmeni podataka u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

U cilju efikasnog sprovođenja Sporazuma i Administrativnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju iz 2003. godine, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje zaključili su u Direkciji Fonda PIO u Beogradu Dogovor o elektronskoj razmeni podataka u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i prateći dokument, Tehnički protokol o elektronskoj razmeni podataka.

Dogovor su potpisali direktor RF PIO Relja Ognjenović i direktor FZMIO/PIO Halil Subašić. Ovim Dogovorom uređena je elektronska razmena podataka u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja od značaja za sprovođenje sporazuma iz 2003. godine, posebno način razmene, obim i vrsta podataka koji se razmenjuju, upravljanje podacima, način prikupljanja podataka, način zaštite podataka, kao i odgovornost za kršenje odredaba ovog Dogovora. Svrha potpisanih dokumenata je i smanjenje administrativnih troškova, sprečavanje neosnovanih isplata penzija i drugih davanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i kontrola podataka koji su predmet razmene.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio