Još pet opština dobilo je 17.200 plavih kanti za otpad

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine obezbedio je novu opremu za sakupljanje i reciklažu otpada, tj plave kante, koja su date na korišćenje opštinama koje pripadaju Regionu za upravljanje otpadom – Subotica.

Resorni pokrajinski sekretar Nemanja Erceg potpisao je danas, 11. decembra ugovore o nabavci plavih kanti sa predstavnicima Bačke Topole, Sente, Malog Iđoša, Čoke i Novog Kneževca, a ukupna vrednost svih ugovora iznosi preko 50 miliona dinara.

Uz prethodno isporučenih 17.000 plavih kanti Subotici, ovom isporukom dodeljeno je više od 34.000 kanti za deo Severnobačkog i Severnobanatskog regione koje pokriva Regionalna deponija čime je pokriveno 90 odsto regiona. Na taj način građani će moći da vrše primarnu separaciju čime će se olakšati i sekundarna separaciju koja se vrši u krugu Regionalne deponije. Cilj nam je da sa sadašnijih 4 odsto, reciklažu podignemo na oko 25 odsto – istakao je Nemanja Erceg, Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Primarna selekcija je od izuzetnog značaja, a sistem je osmišljen tako da ne može da funkcioniše bez sistema dveju kanti.

Tokom ove godine, sa otvaranjem Centra za sakupljanje otpada u sedam opština, ovo je strategijski momenat za nastavak organizacije uvođenja kompletnog sistema selekcije – izjavio je Gligor Gelert, direktor Regionalne deponije navodeći da je ove godine, Regionalna deponija povećala količinu primljenog otpada sa 28.000 na skoro 60.000, što je veoma blizu maksimalmnog kapaciteta od 70.000 tona.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio