Na GP Batrovci sprečeno krijumčarenje preko 60.000 cigareta

Carinici su, u saradnji sa policijom, 12. decembra na izlazu graničnog prelaza Batrovci sprečili krijumčarenje preko 60.000 cigareta skrivenih u podu jednog autobusa. Krijumčarenje je otkriveno nakon što je na red za izlaznu kontrolu pristigao autobus koji saobraća na liniji Priština – Ženeva.

Zahvaljujući sistemu analize rizika Uprave carina, autobus je izdvojen za detaljan pregled, a službenici su odmah po ulasku u vozilo, osetili karakerističan miris lepka što je izazvalo dodatnu sumnju da se u njemu nešto prikriva. Iako su dva vozača i petoro putnika izjavili da nemaju ništa da prijave i da se u autobusu nalaze samo njihove lične stvari, carinici su odlučili da te navode provere upotrebom mobilnog skenera. Pošto je slika sa skenera ukazala na nepravilnosti u podu vozila, usledila je višesatna detaljna kontrola da bi se došlo do specijalne šupljine, namenski napravljene za krijumčarenje, koja je bila ugrađena duboko u podu vozila. Uporni carinici nisu odustajali od namere da do krijumčarene robe dopru, pa su tokom kontrole koristili svu raspoloživu tehniku kojom Uprava carina raspolaže, od mobilnog skenera do fiberoptike kojom je moguće sagledati unutrašnjost teško dostupnih šupljina.  Otvorivši vratanca kojom je šupljina bila izolovana od ostatka vozila, pred službenicima se ukazao tovar od 62.720 cigareta sa akciznim markicama tzv. Kosova.

Među cigaretama namenjenim crnom tržištu, najbrojnije su bile cigarete marke “Winston“ sa 1.619 paklica i “Marlboro“ sa 1.019 paklica. Ceo tovar krijumčarenih cigareta je zajedno sa autobusom koji je namenski prepravljan za potrebe krijumčarenja robe, u skladu sa zakonom, zadržan do okončanja postupka koji je pokrenut protiv vozača.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio