Nastavlja se akcija „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“

Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica nastavljaju u 2023. godini sa akcijom „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“.

Već trinaestu godinu se organizuju ove akcije sa ciljem promocije zdravlja i zdravih stilova života u ruralnim sredinama Subotice i podsticanja stanovnika ovih naselja na kontrolu zdravlja. Sutra, 07. decembra u terminu od 8 do 10 časova održaće se akcija u ambulanti MZ Bikovo, ulica Bikovački put 342. Svi zainteresovani sugrađani će moći izmeriti krvni pritisak i šećer u krvi, te uraditi FOB-test koji određuje prisustvo minimalnog krvarenja u stolici i test na depresiju. Svi posetioci akcije će moći izmeriti telesnu visinu i težinu i utvrditi svoj BMI indeks telesne mase. Merenja će se raditi na vagi koja pored BMI određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja će dati i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i saveti u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti. Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete o značaju preventivnih i skrining pregleda, a pušači će dobiti savete za prestanak pušenja.

Da bi došlo do promene i unapređenja zdravlja stanovništva potrebno je da svako učestvuje i brine o svome zdravlju i zdravlju svojih najbližih. Crveni krst Subotica će sa volonterima podeliti pakete hrane i higijene za socijalno najugroženije stanovnike ove mesne zajednice.

Proverite svoje faktore rizika i menjajte ponašanja u korist očuvanja i unapređenja zdravlja – poručuje prim. mr sc. med. dr Nada Kosić Bibić, specijalista socijalne medicine i načelnik Centra za promociju zdravlja.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio