Novembar skuplji u odnosu na prošlu godinu

Republički zavod za statistiku saopštio je da su cene proizvoda i usluga lične potrošnje u novembru 2023. godine, u odnosu na oktobar 2023. godine, u proseku su povećane za 0,5%.

Potrošačke cene u novembru 2023. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 8,0%, dok su u poređenju sa decembrom 2022. godine u proseku povećane za 7,5%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru 2023. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (3,1%), Odeća i obuća (1,2%), Restorani i hoteli (1,1%), Alkoholna pića i duvan (1,0%), Zdravlje (0,9%), Obrazovanje (0,4%), Rekreacija i kultura (0,2%) i Hrana i bezalkoholna pića (0,1%).

Pad cena zabeležen je u grupama Transport (-1,4%), Oprema za stan i tekuće održavanje (-0,4%) i Komunikacije (-0,2%).

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio