Pričaonica „Dolazimo sa mašnom“ u Savremenoj galeriji Subotica u sredu 13. deecembra

Savremena galerija Subotica u sredu, 13. decembra organizuje pričaonicu “Dolazimo sa mašnom”. Žene dolaze sa mašnom, upakovane kao poklon, nečija svojina, objekat, a ukoliko pokušaju izaći iz nametnutih stereotipa nazivaju se vešticama i bivaju kažnjavane zbog svojih talenata i hrabrosti da budu nešto drugo, da budu svoje, a ne onakve kako su im društveni stereotipi namenili.

Najnoviji autoportreti Šejle Kamerić u seriji “Majka je kučka” bave se prastarim izgledom veštice, slobodne, ponekad stare, obično bez dece, koja radi „čudne stvari“ sa metlom, predmetom za domaćinstvo koji joj je dostupan, između svojih nogu. Tokom istorije ono što se smatralo neprirodnim, ili bolje rečeno neželjenim, transformisalo se u narodnu priču o natprirodnom, u mit, u strašnu priču o prezrenoj, ružnoj, neželjenoj veštici. Šta je prava istina iza ovih mitova? Početak pričaonice je u 18 časova, a autori vas pozivaju da dođete i razmenite mišljenja i iskustva o „vešticama” prošlog i sadašnjeg doba.

Pričaonicu će moderirati dr Margareta Bašaragin, koordinatorka edukativnog programa “Zenske studije 2023 Subotica” i Nela Tonković, kustoskinja izložbe.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio