Sindikalna edukacija maturanata u Tehničkoj školi „Ivan Sarić“

Sekcija mladih Sindikata Subotice je u saradnji sa Tehničkom školom „Ivan Sarić“ Subotica otpočela je u četvrtak, 14. decembra sindikalnu edukaciju maturanata.

Početne teme su tržište rada, uloga Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije i upoznavanje sa osnovama Zakona o radu i Ugovora o radu, kako bi mladi ljudi nakon završenog školovanja na što bezbedniji način potpisivali svoj prvi ugovor o radu.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio