U Novom Sadu uvedena redovna odbrana od poplava

Pri vodostaju od 493 centimetara, jutros, 25. decembra je na 11,44 kilometara Dunava u zoni Sremske Kamenice, Petrovaradina i Sremskih Karlovaca uvedena redovna odbrana od poplava.

Redovna odbrana od poplava kod Novog Sada uvodi se kada vodostaj dostigne 450 cm, a vanredna pri vodostaju od 700 centimetara. U gornjem toku kod Bezdana, Dunav je od juče u blagom opadanju, ali  prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u narednim danima tendencija je rasta reke Dunav, kada će vodostaj  kod Novog Sada dostići kotu od 500 centimetara. Porast vodostaja i proglašenje redovne odbrane od poplava u naredna dva do tri dana očekuje se i kod Bezdana i u Apatinu, kao i na reci Tisi, na deonici oko Titela. Situacija na ostalim vodotocima je redovna.

Pri ovakvim vodostajima problemi u branjenom području se ne očekuju, a nadležne službe konstantno prate stanje na terenu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio