Usvojena Rezolucija o zaštiti uzbunjivača, koju je pripremila Vlada Srbije. 

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je danas, 18. decembra da je na desetoj konferenciji država ugovornica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije, koja je održana od 11. do 15. decembra u Atlanti, usvojena Rezolucija o zaštiti uzbunjivača, koju je pripremila Vlada Srbije.

U saopštenju se navodi da je rezolucija pripremljena uz konsultacije sa organizacijom ,,Pištaljka” i UNCAC koalicijom, kao i uz doprinos Kancelarije za droge i kriminal Ujedinjenih nacija (UNODC). Srbija je u predlogu ovog dokumenta navela da je u državama ugovornicama Konvencije neophodno da budu doneti propisi o zaštiti uzbunjivača, koji će obezbediti adekvatnu zaštitu od odmazde ili drugog nepravičnog tretmana licima koja otkrivaju određene informacije vezane za nezakonito ponašanje. Ukazano je na to da pravo na uzbunjivanje predstavlja ljudsko pravo, koje štiti slobodu govora i od značaja je za jačanje vladavine prava i razvoj država ugovornica Konvencije. Usvajanjem Rezolucije o zaštiti uzbunjivača na konferenciji u Atlanti prepoznata je i potvrđena najbolja praksa koju Srbija ima u zaštiti uzbunjivača, koja će putem usvojene rezolucije podstaći stvaranje uspešnih sistema zaštite uzbunjivača i u 190 država ugovornica Konvencije.

Nacrt rezolucije je na prvim neformalnim konsultacijama, održanim u novembru 2023. godine u Beču, predstavila ministarka pravde Maja Popović, a pregovore o Rezoluciji vodili su pomoćnik ministra pravde Vladimir Vinš i osnivači organizacije „Pištaljka” Vladimir Radomirović i Dragana Matović.

Delegaciju Srbije na konferenciji u Atlanti predvodila je državna sekretarka Ministarstva pravde Bojana Šćepanović. Rezoluciji o zaštiti uzbunjivača Republike Srbije pridružila se Palestina, a kosponzori Rezolucije su Norveška, Rusija, Evropska unija, Saudijska Arabija, Tajland, Maroko, Brazil, Meksiko, Honduras, Kostarika, Namibija, Venecuela, Peru, Kuvajt, Burkina Faso, Liban i Kolumbija.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio