Izmena saobraćaja voza na relaciji Segedin – Subotica

,,Srbijavoz” a.d. obaveštava sve građane da je danas, 30. januara došlo do izmene saobraćaja voza na relaciji Segedin – Subotica.

Voz koji je pošao iz Segedina za Suboticu u 08:58 časova, izostaće na delu relacije Reske – Subotica. Iz “Srbijavoz”-a ujedno obaveštavaju da je u toku noći došlo do prekida saobraćaja vozova na pruzi Subotica-Senta.

Vozovi sa polaskom iz Subotice za Horgoš u 06:03 časova, iz Sente za Suboticu u 05:41 časova i iz Subotice za Sentu u 07:06 časova, kao i vozovi iz Palića za Suboticu u 06:50 časova i iz Subotice za Palić u 07:37 časova nisu saobraćali iz tehničkih razloga.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio