Danas 43. sednica Skupštine grada Subotica

Odbornici Skupštine grada Subotica zasedaće danas, 01. februara, od 9 časova, na 43. redovnoj sednici lokalnog parlamenta u Velikoj većnici Gradske kuće. Na dnevnom redu naći će se 28 tačaka, a neke od najbitnijih biće donošenje Odluke o pokretanju postupka određivanja modela finansiranja u cilju realizacije projekta javna-privatnog partnerstva radi obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskag prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice, kao i donošenje Odluke o usvajanju predloga Projekta javno-privatnog partnerstva za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji Grada Subotice. Na sednici će se razmatrati i usvajanje Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja Javnih i Javnih komunalnih preduzeća i usvajanje godišnjih izveštaja o realizaciji programa poslovanja gradskih fondacija.

U osvrtu na programe poslovanja Javnih preduzeća, predsednik Skupštine grada Subotica, dr Balint Pastor naglasio je da je ovogodišnji plan JKP „Suboticagas“ priključivanje 500 novih potrošača i izgradnja gasovodne mreže u dužini od 18 kilometara na teritoriji gradskih i prigradskih mesnih zajednica „Kelebija“, „Novo selo“, „Palić“, „Makova sedmica“, „Peščara“, „Dudova šuma“, „Aleksandrovo“, „Zorka“ i „Željezničko naselje“. Kada je u pitanju JKP “Vodovod i kanalizacija” planira se zamena filterskih ispuna postavljenih 2005. godine čime će se obezbediti da “Vodozahvat 1” i u narednih deset do dvadeset godina snabdeva stanovništvo odgovarajućom pijaćom vodom.

– Što se tiče projekta javno-privatnog partnerstva, napomenuo bih da je ovo tek nulti korak, tek će se videti šta će se dešavati narednih meseci u vezi JKP “Subotica-trans”. Građani treba da znaju da je grad prethodnih godina u proseku iz sopstvenog budžeta izdvajao oko 500 miliona dinara godišnje da bi JKP “Subotica-trans” mogao da funkcioniše. Želim da napomenem da građani zaslužuju da imaju adekvatan prevoz, da JKP “Subotica-trans”, odnosno Grad treba da obezbedi građanima grada Subotica ne samo to da dođu do svih mesnih zajednica na teritoriji našeg grada, već i mogućnost putovanja do okolnih opština, Kanjiže, Sente, pa čak i do Segedina – poručio je dr Pastor u osvrtu na današnju sednicu. O najzanimljivijim pojedinostima sa 43. sednice Skupštine grada Subotica moći ćete pročitati na našem portalu, www.lovalova.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio