Do aprila zamena filterskih ispuna na Vodozahvatu I

Narednih meseci, JKP “Vodovod i kanalizacija” realizuje zamenu filterskih ispuna na Vodozahvatu broj I. U pitanju je projekat za koji su odlukom Skupštine grada Subotica krajem prošle godine predviđena sredstva u visini od 100 miniona dinara. Preduzeće je već par godina unazad signaliziralo prema lokalnoj samoupravi da je potrebno sanirati neke elemente Vodozahvata I, s obzirom da je objekat pušten u rad još 1990 godine.

– Pokušali smo da konkurišemo na neke konkurse, nažalost nismo uspeli, ali s obzirom da se radi o fundamentalnoj javnoj usluzi vodosnabdevanja, nismo hteli više da čekamo, odlučili smo da fokusiramo gradska sredstva na ovaj projekat. Svesni smo da su komunalna ulaganja jako važna ali i veliki teret za gradski budžet, veliko je opterećenje zbog promena na tržištu i ovaj projekat je dobar primer toga jer je 2017. godine isti koštao 60 miliona dinara, a 2023. godine on košta 113,5 miliona dinara, iako su njegove stavke iste kao i pre šest godina – istakla je Čila Goli, član Gradskog veća zadužena za komunalnu delatnost, dodajući da se narednim rebalansom budžeta predviđaju i sredstva za proširenje vodovodne mreže u mesnim zajednicama “Zorka” i “Makova sedmica”.

Goli je naglasila da se ove godine očekuje i završetak tehničke dokumentacije za projektovanje mreže u Bačkim Vinogradima, Hajdukovu, Šupljaku, Tavankutu i Ljutovu, kao i za proširenje kapaciteta prema Industrijskoj zoni „Mali Bajmok“. U tekoćoj godini će biti okončana i kreditna zaduženja preduzeća prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj, koja su opteretila budžet preduzeća za 200 miliona dinara na godišnjem nivou, pa će i održavanje postojećeg sistema i njegovo proširenje bili lakše mogući.

Filterske ispune u vidu belih posuda obavljaju prečišćavanja pijaće vode uklanjajući arsen, amonijak i gvožđe, tri parametra koja su u sirovoj vodi veća od dozvoljene koncentracije.

– Sa ovim ispunama mi dovodimo kvalitet vode za piće na nivo koji odgovara pravilniku i zdravlju svakog potrošača. Ispune se menjaju na svakih 10 godina, a 2005. godine bila je poslednja izmena. Pošto smo opterećeni kreditom, tražiti smo od grada da nam izdvoje potrebna sredstva. Zamena će trajati do kraja aprila jer se one menjaju isključivo van letnjeg perioda – poručio je Đerđ Šugar, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija”.

Kako je objasnio, u Subotici funkcionišu dve fabrike vode, “Vodozahvat I” kod Zorke i druga fabrika koja se nalazi u južnom delu grada, na Magnetnim poljima i koja funkcioniše po istoj tehnologiji.

JKP “Vodovod i kanalizacija” obezbeđuje pijaću vodu iz bunara do 200 metara dubine koji se nalaze na više lokacija. Trenutno je u opticaju 60 aktivnih bunara na nivou opštine, svake godine se buše novi, a zatvaraju stari bunari. Životni vek bunara je otprilike 30 godina i zavisi od eksploatacije i potrošnje tokom letnjih i zimskih uslova. Voda koju pijemo dolazi sa Karpata, stara je nekoliko hiljada godina i ona se hemijski ne menja.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio