Manji broj stoke u 2023. godini

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Republici Srbiji od 01. decembra 2023, u odnosu na 1. decembar 2022. godine, manji je ukupan broj goveda za 9,3%, svinja za 19,7%, ovaca za 0,2% i živine za 3,6%.

Goveda se najviše gaje u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, 45,5% u odnosu na ukupan broj goveda na teritoriji Republike Srbije, a svinje u regionu Vojvodine, 43,9%. U odnosu na desetogodišnji prosek, do 2013 do 2022. godine, ukupan broj goveda manji je za 18,2%, svinja za 28,2% i živine za 12,1%, a veći je broj ovaca za 1,1%. Konačni podaci o broju stoke po vrstama i kategorijama, kao i podaci o bilansu stoke i stočnoj proizvodnji, biće objavljeni u aprilu tekuće godine.

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u IV kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal 2022. godine, smanjene su za 9,3%. Posmatrano po grupama proizvoda u IV kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal 2022. godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupi Mineralna đubriva i iznosi -39,5%. Posmatrano po grupama proizvoda u IV kvartalu 2023. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama Hrana za životinje, -6,5% i Mineralna đubriva, -4,5%.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio