Na Hilandaru realizovani planirani radovi u prošloj godini

Komisija za Hilandar Vlade Republike Srbije razmotrila je i usvojila na jučerašnjoj sednici izveštaj o realizovanim radovima i aktivnostima u okviru Programa obnove Svetog manastira Hilandar za 2023. godinu, kao i Program rada i finansijskog plana za 2024. godinu. Na sednici, održanoj u Ministarstvu kulture, konstatovano je da su tokom prošle godine izvedeni planirani radovi na objektima koji su izgoreli 2004. godine, te da su građevinski radovi na objektu Dohije privedeni kraju, dok je u objektu Igumenarije okončana statička sanacija i nastavlja se sa građevinskim radovima.

Zamenik predsednika Komisije za Hilandar i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, koji je predsedavao sednici, konstatovao je da će zaključno sa ovom godinom biti završeni građevinsko-zanatski radovi na objektima koji su stradali u požaru i da će oni biti obnovljeni nakon dve decenije, uz ozbiljan rad i uz podršku i pomoć države.

Direktor Zadužbine Svetog manastira Hilandar Milivoj Ranđić je, predstavljajući dosadašnje radove na obnovi ovog zdanja tokom 2023. godine, precizirao da su dovršeni svi grubi građevinski radovi na objektu Dohije, kao i da je konak Dohije u završnoj fazi zanatskih radova i opremanja.

Na sastanku je predočeno da se na objektu Igumenarije nastavljaju grubi građevinski radovi, uzimajući u obzir specifičnost objekata, odnosno činjenicu da je to građevina u kojoj je došlo do požara, a obavljaju se i složeni radovi na paraklisima Svetog Save i Svetog Dimitrija, koji su takođe stradali u požaru. Pored radova na obnovi delova manastirskog kompleksa stradalih u požaru 2004. godine, uporedo se nastavilo sa radovima na unapređenju i izgradnji infrastrukture manastira, odnosno putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, protivpožarne zaštite, grejanja, kao i na izgradnji solarnog polja sa trafo-stanicama.

Tokom 2023. godine nastavljeno je i sa aktivnostima na zaštiti i restauraciji pokretnog nasleđa Hilandara: živopisa, predmeta likovne i primenjene umetnosti, starih i retkih štampanih knjiga, arhivske i bibliotečke građe, kao i predmeta etnografske zbirke, navodi se u saopštenju Ministarstva kulture.

Foto:/ hilandar.org

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio