Vlada izdvojila 170 miliona dinara za subvencionisanje kupovine novih električnih vozila

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je na sednici Vlade Republike Srbije usvojena Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila na električni pogon, za koju je resorno ministarstvo opredelilo 170 miliona dinara.

Pravo na subvenciju mogu da ostvare fizička lica, preduzetnici i pravna lica, a zahtevi se podnose Ministarstvu zaštite životne sredine zaključno sa 31. oktobrom tekuće godine. Ministarka Irena Vujović istakla je tim povodom da je, kao jednu od mera države za unapređenje kvaliteta vazduha i životne sredine, Ministarstvo obezbedilo sredstva za podršku kupovini električnih vozila. Vujović je navela da će sredstva koja su namenjena za 2024. godinu biti dodeljena prema pristiglim, urednim zahtevima građana i privrede, sve dok se ne utroši ukupan iznos ili najkasnije do 31. oktobra.

Građani i pravna lica koji žele da ostvare pravo na subvencionisanu kupovinu električnog mopeda ili lakog tricikla, mogu da računaju na podršku od 250 evra u dinarskoj protivvrednosti. Za kupovinu električnih motocikala, motocikala sa bočnim sedištem, teških tricikala, lakih i teških četvorocikala, predviđena je podrška u iznosu od 500 evra. Najveći iznos subvencije dostupan je za električna putnička vozila sa najviše devet mesta za sedenje i električna teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa do 3,5 tone, i kreće se od 2.500 do 5.000 evra. Više informacija dostupno je na veb-sajtu Ministarstva.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio