Deo Bikovačkog puta zatvoren na 20 dana

Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Grada Subotice obaveštava sve građane da će, u okviru radova na izgradnji nadvožnjaka i uklapanju saobraćajnice, doći će do totalne obustave saobraćaja u delu Bikovačkog puta u Subotici.

Obustava će trajati u vremenskom periodu od 07. do 27. marta tekuće godine.

foto:/freepik

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio