Održana 44. sednica Skupštine grada Subotica

Odbornici Skupštine grada Subotica zasedali su danas, 7. marta na 44. redovnoj sednici gradskog parlamenta gde se pred usvajanjem našlo devet tačaka dnevnog reda.

Najviše polemike povelo se oko četvrte tačke koja se odnosila na donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na godišnji program rada Turističke organizacije Grada Subotice za 2024. godinu. Predlagač je u obrazloženju naveo da će Turistička organizacije Grada Subotice, u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije, Turističkom organizacijom Vojvodine, nadležnim ministarstvom, ali i u sopstvenoj režiji u tekućoj godini promovisati destinaciju Subotica – Palić putem društvenih mreža, studijskih poseta, izradom promo spotova u sopstvenoj produkciji, oglašavanjem u elektronskim i štampanim medijima, kao i učešćem na promotivnim događajima u zemlji i inostranstvu. Osim navedenih aktivnosti, novi Turistički informativni centar Grada Subotice otvoren u januaru tekuće godine nastaviće da promoviše brojna dešavanja poput seminara, radionica, organizovanja edukacija i ostalog. Na meti odbornika ponovo se našao i Akva park na Paliću, otvoren 15. septembra prošle godine.

Odbornik Miroslav Milojević, šef odborničke grupe Pokreta za građansku Suboticu, izneo je mišljenje da će za isplativost investicije Akva parka, po cenama po kojima je objekat izdat, biti potrebno oko 500 godina.

Ako uzmete 15 miliona i podelite sa 2,500 evra koliko je zakup, onda dobijate blizu 500 godina za koliko će on biti isplativ. Sve od samog početka je urađeno pogrešno i mirisalo je na korupciju i kriminal što se zataškalo. Vidimo da je cena Akva parka sa 5 miliona evra, koliko je na početku bio projektovan, porasla na 15 miliona evra. Kao drugo, on nije projektovan da radi u periodu kasne jeseni, zime i ranog proleća. Ko prolazi pored Akva parka videće da se ispred zgrade nalazi svega nekoliko automobila, verovatno od zaposlenih. Od početka do kraja taj projekat je bio pogrešan, jedna loša beskonačnost koja će se nastaviti – naveo je Milojević dodajući da je i projekat Regionalne deponije takođe neefikasan jer se otpad još uvek ne razvrstava.

Godinama se to spominje ali se ništa nije uradilo. Italijanska oprema koja je kupljena u momentu izgradnje već je bila zastarela, postojala je mnogo modernija, dugotrajnija nemačka, ali se nije išlo na nju – rekao je Milojević.

Zamenik gradonačelnika Subotice, Imre Kern pojasnio je da je još uvek rano razgovarati o ekonomskoj isplativosti Akva parka.

Jedna investicija je isplativa ili ne, ne samo ako u jednom relativno kratkom vremenskom periodu vrati uloženi novac. U takvom momentu treba analizirati i šta društvu donosi takva, društveno isplativa investicija. Akva park će svoje prave rezultate pokazati za par godina, za takve objekte treba vreme da se sa njim upoznaju ne samo u Subotici, već i u široj okolini. On nije građen samo za građane Subotice, Palića i okolnih mesta već za celu našu zemlju, a računamo i na dolazak inostranih gostiju. On će, zajedno sa ponudom Subotice i Palića, doprineti da turisti ovde ne borave samo jedan dan, već više dana pa će biti oslonac u razvoju turizma. Akva park je izdat u zakup po pravilima koje definiše Odluka o izdavanju poslovnih prostora Grada Subotice, za tu delatnost za koju je namenjen, jedan deo za sport i rekreaciju, drugi za takozvane zdravstvene usluge, a treći deo kao ugostiteljski, i tu su različite cene i površine, pa je tako formirana i cena za celokupan prostor – poručio je Kern dodajući da je zakupac određen Javnim pozivom na koji se javio samo jedan kandidat.

– Nemam tačan podatak o broju posetilaca u Akva parku, dnevno uvek ima određeni broj gostiju, a za vikend, po informacijama zakupca, objekat je manje više uvek pun. U zimskom periodu objekat nažalost nema veliki kapacitet jer je mali prostor ali ono što sam čuo od posetilaca je da su oni zadovoljni sa sadržajem, naročito sa wellnesom. Treba vremena da se uhoda jedan ovakav kompilkovani tehnološki sadržaj jer nije jednostavno uhodati sve bazenske sisteme – naglasio je zamenik gradonačelnika Subotice.

Na sednici je usvojen i Program korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice za 2024. godinu kojim se utvrđuje njihova namena korišćenja. Za realizaciju Programa, iz gradskog budžeta planirana su sredstva u visini od 187 miliona dinara. Predloženim programom najveći deo sredstava će se koristiti za aktivnosti na zaštiti prirode, 36,5 miliona dinara, za upravljanje zaštitom životne sredine 3,5 miliona, za praćenje kvaliteta elemenata životne sredine – monitoring 9 miliona, upravljanje ostalim vrstama otpada 500 hiljada, za projekat sufinansiranja troškova funkcionisanja Regionalne deponije 106 miliona dinara, za projekat dostavaljanja automatske merne stanice 1,5 milion dinara i za projekat sanacije i rekultivacije nesanitarne deponije – smetlišta Aleksandrovačka bara 30 miliona dinara.

Odbornici Skupštine grada Subotica izglasali su i izmenu Odluke o utvrđivanju nekategorisanih puteva na teritoriji Grada Subotice, gde su na predlog Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica uvršteni i dodatni putevi po katastarskim opštinama Bajmok, Bački Vinogradi, Bikovo, Donji Grad, Đurđin, Žednik, Novi Grad, Palić, Stari Grad, Tavankut i Čantavir.

U toku skupštinske sednice usvojena je i Odluka o postavljanju biste pesniku Šandoru Petefiju, povodom obeležavanja 200. godišnjice njegovog rođenja koja je bila 2023. godine. Inicijativa je podneta od strane SVM-a, a odlučeno je da će bista biti postavljena u dvorištu OŠ „Petefi Šandor“ u Bačkim Vinogradima. Bronzana bista će imati dimenzije 68x55x34 cm, sa postamentom dimenzije 154x64x59 cm od granita. Šandor Petefi (1823-1848) je bio najomiljeniji i najčitaniji mađarski pesnik, a pisao je i novele, romane i drame. Bista koja se postavlja u Bačkim Vinogradima biće četvrta u Vojvodini jer se u Kuli, Malom Iđošu i selu Utrine u opština Ada već nalazi po jedna.

foto:/ arhiva LovaLova portala

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio