Psihoaktivne tablete skrivene u tovaru maglenki

Carinski službenici su 10. marta 2024. godine na graničnom prelazu Bački Breg, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja preko 850.000 psihoaktivnih tableta, spakovanih u tovar prijavljene robe u jednom kombiju, čije je kranje odredište bila Francuska.

Slučaj je otkriven kada je vozilo sa robom prethodnog dana stavljeno pod carinski nadzor na graničnom prelazu, zbog grešaka uočenih prilikom pregleda prateće dokumentacije. Kada je narednog dana dostavljena ispravljena dokumentacija, carinici su izvršili detaljan pregled, kako bi proverili da li prijavljeno odgovara realnom stanju tovara. Tada je otkrivena jedna paleta više u odnosu na ono što je bilo prikazano u dokumentaciji.

Na paleti su bile 32 kutije, u kojima su se umesto deklarisane robe nalazili blisteri psihoaktivnih tableta. Prebrojavanjem je utvrđeno da se radi o 854.595 tableta lekova “Bensedin“, “Ksalol“ i “Rivotril“, koji su na listi psihoaktivnih supstanci.

Otkrivene psihoaktivne lekove su zajedno sa vozilom i vozačem preuzeli u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.

foto:/ Uprava carina

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio