U tekućoj godini još više ulaganja u puteve

Pokrajinska Vlada je za asfaltiranje Subotice tokom prošle godine, na osnovu konkursa izdvojila 250 miliona dinara, a u istu namenu za tekuću godinu biće opredeljeno 150 miliona dinara, poručio je Imre Kern, zamenik gradonačelnika Subotice.

U narednom periodu realizovaće se proširenje i uređivanje ulice Jovana Mikića, kao i Ljermontove ulice u naselju Makova Sedmica. U planu je i asfaltiranje ulica u prigradskim mesnim zajednicama Čantavir, Hajdukovo i Tavankut, a infrastrukturna ulaganja obavljaće se u ukupno 19 mesnih zajednica.

Prema mišljenju Ognjena Golubovića, direktora Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, protekla 2023. godina bila je jedna od najuspešnijih.

– Za tekuću godinu, budžet za investicije je za 100 miliona dinara viši od lanjskog i kreće sa 740 miliona dinara, od čega je u planu izgradnja pet kilometara asflatnih puteva i pet kilometara rehabilitacija ulica, kao i uređenje 15 kilometara seoskih puteva. Biće izdvojeno i 10 miliona dinara za rekonstrukciju biciklističkih staza, a po infrastrukturnim planovima predviđa se i uređenje parking prostora u stambenim naseljima koja nisu pod režimom JP „Parking“, odnosno na njima ne postoji naplata parkiranja – izjavio je Golubović za “LovaLova” portal dodajući da se u narednom periodu predviđa i uređivanje parka na prostoru Kireške ulice.

foto:/ arhiva LovaLova portala

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio