Utvrđena mesečna novčana naknada za lica rehabilitovana po Zakonu o rehabilitaciji

Prema Zakonu o rehabilitaciji, poseban penzijski staž priznat od strane ovog Zakona, nije isto što i staž po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju. Zakonom o rehabilitaciji utvrđeni su rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije lica koja su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga lišena života, slobode ili drugih prava. Rehabilitovano lice, po zakonu, ima pravo na poseban staž, koji mu se računa u dvostrukom trajanju za vrema lišenja slobode, kao i prava na mesečnu novčanu naknadu. Rehabilitivanom licu priznaje se vreme nezaposlenosti po prestanku lišenja slobode kao poseban penzijski staž u efektivnom trajanju, a najduže do dve godine, ako je nezaposlenost nastupila zbog povrede prava i sloboda u smislu ovog Zakona.

Uslov za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu jeste da rehabilitovano lice ima najmanje osam godina posebno priznatog penzijskog staža. Poseban penzijski staž priznat po Zakonu o rehabilitaciji nije isto što i staž po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa se ne registruje u matičnoj evidenciji i ne uzima se za ostvarivanje prava na penziju, odnosno za ponovno određivanje visine penzije. Poseban penzijski staž po Zakonu o rehabilitaciji predstavlja samo osnov za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu.

Rehabilitovano lice ima poseban penzijski staž, a mesečna novčana naknada se utvrđuje u visini od 50% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji u prethodnoj godini. Pravo na naknadu rehabilitovano lice ostvaruje od dana podnetog zahteva. Prema Zakonu o rehabilitaciji, mesečna novčana naknada za lica rehabilitovana iznosi 43.004 dinara za 2024. godinu, 37.467 dinara za 2023. godinu, odnosno 32.932 dinara za 2022. godinu, i isplaćuje se jednom mesečno, svakog 15.-og u mesecu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio