Mambrete – predmet meseca u Gradskom muzeju Subotica

Dva para kopči tipa mambreta otkrivena su u jednom od grobova istraženih na nalazištu Pozajmište peska u Feketiću. Nalazile su se neposredno uz grudnu kost pokojnika. Livene su od bronze i na njima se mogu videti tragovi pozlate. Na snimku napravljenom prilikom istraživanja groba vidi se očuvani konac kojim su bile prišivene na odeću. Oba para mambreta imaju listoliki oblik i dužina jednog dela iznosi oko 2 cm. Na osnovu drugih nalaza u istom grobu, kao i sličnih primeraka otkrivenih u okruženju, ovaj tip mambreta možemo opredeliti u 15–16. vek. Ove mambrete deo su kolegcije Gradskog muzeja Subotica.

Mambrete tj kopče “baba-deda” predstavljaju poseban oblik kopči koje imaju istu funkciju kao i dugmad. Služile su za zakopčavanje prsluka, rukava, nogavica pantalona, kao i haljina i drugih delova odeće. Sastoje se iz dva dela, jedan deo ima petlju i naziva se ženski deo ili tzv. “baba”, a drugi kukicu koja se kači za nju i naziva se muški deo ili tzv. “deda”. Pojedini tipovi mambreta imaju dugu upotrebu i mogu se u istom obliku pratiti od poznog srednjeg veka do savremenog doba.

foto:/ Gradski muzej Subotica

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio