Saradnje srpske i mađarske pošte radi efikasnije isporuke pošiljaka

Nakon nedavne posete delegacije Pošte Mađarske Pošti Srbije, direktori dveju pošta, Zoran Đorđević i Viktor Kohut, potpisali su jule, 11. aprila ugovor koji će unaprediti prenos pošiljaka generisanih putem elektronske trgovine.

Imajući u vidu rastući broj pošiljaka generisanih upravo ovim putem koje dolaze iz azijskih tokova, obe strane su se složile da će nastaviti sa intenziviranjem saradnje, a sve u cilju efikasnije i pouzdanije isporuke pošiljaka.

Očekuje se da će ovaj ugovor imati pozitivan uticaj na ekonomiju obe zemlje i da predstavlja još jedan korak u jačanju bilateralnih odnosa i saradnje između Srbije i Mađarske.

foto:/ JP Pošta Srbije

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio