Porodila pa rodila

Doktorka Amanda Hes ležala je u bolnici pripremajući se za rođenje svog drugog deteta.

U trenucima kontrakcije čula je glasove iz druge prostorije i bez razmišljanja je prekinula svoj porođaj. Naime, ženi u susednoj prostoriji je bio potreban hitan porođaj, a njen doktor nije bio u bolnici. Doktorka Hes je ustala sa stola, prebacila mantil preko sebe, otišla u susednu prostoriju i porodila ženu, nakon čega se vratila na svoj porođajni sto i rodila devojčicu Elen Džojsi.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio