Stara dobra drvena olovka

Iako smo se odavno prebacili na elektronski sistem pisanja i većina poslova obavljamo “online” a većinu formulara popunjavamo putem kompjuterske tastature, stara drvena grafitna olovka i dalje je u upotrebi i svako od nas ima barem jednu u svojoj kući.

Grafitna olovka kakvu danas koristimo nastala je 1795. godine a izmislio je Nikolas Conte, naučnik koji je služio u vojsci Napoleona Bonaparte. Materijal koji je Conte koristio kao punjenje tj srce olovke bio je oblik čistog ugljenika, nama danas poznat kao grafit. Grafit je prvi put otkriven u 15. veku u Evropi a u početku je nazivan “crno olovo” jer su mnogi smatrali da predstavlja oblik olova. Reč “grafit” počela se koristiti tek 1789. godine, a koren vodi iz grčke reči “grafein” što znači pisati.

Prva fabrika drvenih olovaka otvorena je još 1832. godine, a najstarija fabrika olovaka koja i dan danas postoji zove se Cumberland Pencil Company koja ove godine slavi 175. godina postojanja. Njeni rudnici odavno su zatvoreni a grafit koji se danas koristi za proizvodnju najčešće dolazi iz rudnika Šri Lanke.

Zanimljivo je pomenuti i to da su nešto što bi se mogla nazvati preteča današnje drvene olovke koristili i drevna plemena Maja, Asteka i Inka koji su svoje olovke pravili od uglja kojeg bi mešali sa voskom i vodom, a potom ga oblagali korom drveta.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio