Započeo iskop u novom rudniku bakra na istoku Srbije

Kineska kompanija Ziđin Bor Koper započela je iskop u novom rudniku bakra Novo Cerovo, što je treći kop u sastavu ove kompanije.

Kapacitet novog kopa procenjen je na 2,5 miliona tona ruda godišnje a procenjeno je da je vek eksploatacije sedam godina. Za potrebe aktiviranja iskopa, kineska kompanija uložila je velika sredstva, dobila je sve neophodne dozvole, a radnici će raditi na novim savremenim mašinama. Za poslove na iskopu bakra zaposleno je 200 radnika.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio