Za srpsku decu u istočnoj Hrvatskoj 500 paketa od Grada Subotice

Deca koja pohađaju nastavu na srpskom jeziku iz škola koje se nalaze u dve najistočnije hrvatske županije , dobiće 500 paketa zahvaljujući donaciji Grada Subotice.

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban je tim povodom ugostio predsednika Zajedničkog veća opštine Vukovar Srđana Jeremića i pritom istakao da Grad Subotica želi da se uključi u kulturni, obrazovni i privredni život Srba koji žive na istoku Republike Hrvatske, kako bi zajednički radili na interesima kako našeg naroda, tako i Grada.

Ova pomoć prvi je korak saradnje koja je usledila nakon potpisivanja Sporazuma sa Zajedničkim većem opština Vukovar u februaru ove godine.

Foto: tvsubotica.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio