Velike investicije izmeniće izgled grada na obali Save

Pred Sremskom Mitrovicom je period velikih investicija koje će izmeniti izgled grada.

Naime u toku je izgradnja nove Osnovne škole „Jovan Popović“ koja će biti jedna od najmodernijih škola u zemlji, a potom je u planu rekonstrukcija i dogradnja Opšte bolnice, izgradnja novog stadiona po UEFA standardima kapaciteta oko 3.000 sedećih mesta, kao i rekonstrukcija i proširenje rečne luke na Savi.

Realizacijom ovih projekata u lokalnoj samoupravi veruju da će postati još atraktivnija destinacija za investicije.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio