525,4 miliona dinara odobreno za 74 kredita

Republički Fond za razvoj odobrio je 525,4 miliona dinara podrške za 74 kreditna zahteva.

Za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte odobreno je 14 kredita ukupnog iznosa 282,9 miliona dinara odnosno 57,6 miliona bespovratnih sredstava. Krediti za likvidnost dobili su 106,8 miliona dinara, firme koje se bave turizmom 105,5 miliona dinara, početnici u biznisu 20,1 milion dinara dok su za bespovratna sredstva izdvojili 8,9 milona dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio