Zadruge dobijaju podsticaje

Postojeće zadruge mogu računati na do 15 miliona dinara podsticajnih sredstava, najavio je Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

Na podsticajna sredstva u iznosu od 7,5 miliona dinara mogu računati novoosnovane zadruge. Zahvaljujući ovim sredstvima oko 60 registrovanih zadruga dobiće priliku da obnovi opremu  i mehanizaciju, višegodišnje zasade ili da kupi osnovno stado. Najavljeno je i da će se do kraja januara krenuti sa novim programom obnove zadrugarstva, a da će zatim uslediti javni konkurs za dobijanje podsticajnih sredstava.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio